Tuesday, May 31, 2011

New-Square, you bring out the best in us

This is another great post written by one of my favorite bloggers Katle kanya, and I thought you should see this article as well. You can go directly to his site http://katlekanye.blogspot.com/ and see all the great articles he is writing.והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר

יידישע קינדער וועלן זיך זעצן צו די שבת סעודות נאָך שלום עליכם און אתקינו סעודתא און מען וועט שמועסן. קיינע שיינע מעשות אויף במדבר זענען נישט דאָ אויסער אַז מחמת חבתם מנאם און אַז משה האָט זיך געשטעלט אינדערויסן פון געצעלט צו וויסן וויפיל אייפעלעך זענען דאָ אינעווייניק. מיר זענען אָבער בעלנים עפּעס אַרויסצושמוגלען אפילו פון אַ סדרה וויסט ווי במדבר. די קינדער וועלן אוודאי האָבן אַ דיוק און אַ וואָרט און נאָך כּל מקדש און יה רבון קומט מען שוין אָן צום קאָמפּאָט.
עס זענען דאָך דאָ נאָך אַפּאָר מינוט ווען די אשת חיל טיילט אויס דער זיפּ און שפּעטער ווען מען נוגט אויס דער גערגל. און מען מעג דאָך שמועסן אַפּאָר ווערטער אויך. אַז נישט ביים סעודה איז אויפן וועג אַהיים נאָך די קינדער האָבן געזען ווי דער טאַטע פלאַקערט אין שיל אָבער אַזוי ווי זיי רעדן צו אים איז ער קאַלט און ווייסט אויף גאָרנישט אַ תשובה. על כּל פנים די קינדער הערן און זיי פרעגן, ‘טאַטע וואָס גייט דאָ פאָר?’ עס איז אמת? וויאַזוי קען עס זיין? מה זאת?

איך קען אונזערע יידן. מיר האָבן נישט ליב דאָס דורכצושמועסן מיט די קינדער. איז לייקענט מען. ‘ע, חס ושלום. סתם, מע רעדט זיך איין.’ ווייל מען וויל נישט קאָנפיוזן די קינדער און מתוך חבתם האַקט מען זיי אין בוידעם. אַז דאָס גייט נישט ווערט מען אַ מדקדק אויף לשון הרע. מען טאָר פון דעם נישט רעדן און מען דאַרף זיך דערווייטערן פון מחלוקת בשעת ווען גאַנץ לכו נרננה האָט מען איבערגעקייט וואָס חיים יענקל האָט געענטפערט פאַר משה ברוך. אַנדערע וועלן פאַרדרייען דער שמועס און כאַפּן אַ זמירות און לאָמיר זינגן מה ידידות. אָדער מוישי, האָסט עפּעס אַ וואָרט אויפן סדרה?

בלית ברירה אַז מען מיז רעדן וועט מען זאָגן, חלילה, דער רבי איז אַן ערליכער נאָר פון די חסידים זענען דאָ פאַרדאָרבענע. אָבער אויף אַ רבי טאָר מען נישט רעדן. און מען וועט צולייגן אַ וואָרט. פאַרוואָס שטיין אייביק בית שמאי און בית הלל און נישט שמאי און הלל? ווייל דער מחלוקת איז געווען נאָר צווישן די חסידים בית שמאי און בית הלל אָבער די פירערס, שמאי און הלל אַליין, זיי האָבן זיך געלעבט ווי ברידער ווייל תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. און ווי ביי אונז יידן קען מען נעמען יעדער שטות און אַזוי ווי מען געפונט דערצו אַ טייטש אין אַ פּסוק הייבט עס אָן מיטאַמאָל צו באַקומען אַ דערהער און צו שטימען.

ואני הקטן, קען נישט וואַרטן אַראָפּצושלינגן דער חלה און איידער זיי פרעגן נאָך, ווי דער שאינו יודע לשאול, את פתח לו. איך וועל דערציילן פאַר די גרויסע און קליינע, ייִנגלעך און מיידלעך אַז נבלה נעשתה בישראל. יידן וואָס זען אויס ווי אונז האָבן געוואָלט הרגענען אַ גאַנצע משפּחה. און אַז די עלטערע וועלן מלמד זכות זיין אַז דער רבי האָט נישט געוווּסט וועל איך זיי אַריינהאַקן אַז צי ער האָט געוווּסט צי נישט פון דעם איז ער דער שולד. חכמים הזהרו בדבריכם און אַז ער שווייגט שוין חודשים לאַנג איז ער שולדיק. און דער גאַנצער מושג פון נישט לאָזן נאָך אַ מנין און דיקטאַטירן וויאַזוי אַ גאַנצער דאָרף דאַרף לעבן איז אַזוי אויסטערליש און אַזוי כוליגאַניש אז ער איז שולדיק פשוט פאַרדעם ווייל ער איז דערפון דער הויפּט. און ווייל נאָך מען פאַרבענט עמעצן איז עס פאַר אים סך הכּל ‘עגמת נפש’.

זיי וועלן אפשר פרעגן ווי קען אַ רבי אַזוינס טון. ער איז דאָך א רבי. וועל איך זיי זאָגן אַז אַ רבי איז פּונקט ווי זיי און אַז ער באַנעמט זיך נישט ווי אַ רבי מעג ער זיין יעדער וואָך אין דער המודיע און כּל העולם כּולו מיט נאָך אַ פאַרב בעקיטשע און ער איז פאַרדעם נישט קיין קלענערע שקץ. וועלן זיי וועלן וויסן ווער איז דער אמתע רבי. און איך וועל זיי זאָגן אַז זיי זאָלן נישט ערשט קוקן אויפן צדיק און באַשליסן אַז וואָס ער טוט איז גערעכט, נאָר זיי זאָלן וויסן וואָס איז גערעכט און אַז אַ רבי פירט זיך נישט אַזוי איז ער ווערד אַ רעטעך.

און אַז זיי וועלן זאָגן אַז אַלע רביס זענען דער זעלבע און קומט אויס אַז זיי זענען אַלע אייניק ווערד וועל איך זיי זאָגן אַז זיי זאָלן נישט זוכן גדלות אין די בלעטער פון די צייטונגן און ביים אויבן אָן נאָר אין תלמידי חכמים, איידעלע מענטשן, פּשוטע יידן וואָס אַרבעטן שווער און קומען אין שיל דאַווענען און האָבן אַ שיעור. איי די גדולים? מימות יהושע בן נון ואילך זענען זיי על פּי רוב אָדער טיפּשים אָדער פאַרברעכער און אָפט ביידע. אַז מיר האָבן איבערגעלעבט אַ ביטערער גלות איז עס טראָץ זיי און נישט צוליב זיי.

פון דאָ קען מען שוין אַריבער גיין צו רעכט און אומרעכט, גניבה און גזילה, רציחה און שפיכת דמים. ומאידך, חסד און העפטלעכקייט און אָרנטלעכקייט. און עס איז נישט אַ חילוק צי אַ חסיד צי אַ מאָדערנער, אַ פרומע צי אַ פרייע, אַ ייד צי אַ גוי, שוואַרץ צי ווייס אַלע זענען גלייך אַז זיי פירן זיך אויף ווי מענטשן. איך וועל זיי דערציילן וואָס האָט פּאַסירט ווען בוש און אַל גאָר האָבן זיך נישט געקענט פאַרגלייכן איבער פלאָרידע. מען האָט נישט געהויבן הענט, פאַרברענט הייזער אָדער מבזה געווען טויטע. מען איז געגאַנגן צום געריכט און מקבל געווען וואָס עס האָט געפּסקנט. דער וועלט איז נישט אונטער געגאַנגן כאָטש ביידע האָבן שטאַרק געוואָלט זיגן. איך וועל זיי זאָגן אַז דאָס איז נענטער צו דער תורה פון צדק צדק תרדוף מער ווי אַלע ווייסע זשופּיצעס און דיקע גאַרטלעך.

ואם תאמר פאַרוואָס ברענט עס מיר אַזוי? איז פּשוט. ווייל אונזערע חורבן איז כאָטש רוב זענען אנשים יראי אלקים האָבן מיר אָבער גענומען דער ברכה פון ושמתי זרעך כחול הים און באַגראָבן דער קאָפּ דערין. אַז מיר וועלן נישט מודה זיין אין אונזערע פּראָבלעמען און עפּעס דעריבער טון וועט זיך עס ממשיך זיין אָדער אונזערע קינדער וועלן זיך פון אונז פאַרעקלען ווי פיל טון שוין. אָבער אַז מען איז מודה און מען זאָגט פאַר די קינדער, די צדיקים זענען נישט אונזערע מוסטער און די גדולים זענען נישט אונזערע וועג ווייזער נאָר דאָס וואָס עס שטייט אין דער תורה און חז”ל מיט אַ היפּש ביסל פון דער פינפטער חלק שולחן ערוך און מענטשליכקייט דעמאָלסט איז אפשר דאָ אַ האָפענוג.

האָט מיר אַ גוטן שבת.
 
וואָס האָט פּאַסירט אין סקווער איז אַ מכּה וואָס נעמט איין חרדישע יידן בכלל און חסידים בפרט בכל מקומות מושבותיהם. סקווער איז סך הכּל אַן עקסטרעמער מוסטער. צי אין באָבאָוו צי אין בעלז צי אין וויזניץ צי אין גער זענען מכּות די מנהג המקום און געוואַלד פון די מצוות אנשים מלומדה. ווער רעדט נאָך פון סאַטמאַר וווּ זיי האָבן דערויף אַ חלק שולחן ערוך. און איידער די ליטווישע פּאַטשן זיך די בייכלעך לאָמיר זען וואָס גייט פאָר אין פּאָנאָוויטש.

מיר האָבן צוויי מכּות אשר לא כּתובים וואָס זענען שטאַרק פאַרבינדן: איינס אַז יעדער משוגעת ווערט באַלד אַ יהרג ואל יעבור און אַ דריטער חורבן בית המקדש. איבער אַפּאָר נאַרקאָטיק שמוגלער געט מען אויס מיליאָנען כּאילו כּלל ישראל וועט אונטערגיין אָן זיי בשעת ווען קינדער לערנען אין האַלב צאַמגעוואָפענע געביידעס און עלטערן ווייסן נישט וווּ זיך אַהינצוטון מיט אַזויפיל קינדער. און צווייטנס האָבן מיר זיך ערגעץ איינגעבאַקן אַז לית דין ולית דיין און אונז מיינט מען נישט. פון צופיל געוויכט אויף אַ פליגער ביז גנבנען פון ציבורישע קאַסעס ביז פאַרברענען מענטשן, אין אַלעס זענען מיר אַן אויסנאַם. אַ הלכה בפני עצמם, אַ לאָ אָנטו אָוירסעלווס. מיר וועלן דן זיין עד כּלות הנפש צי אויפמאַכן אַ פּעקל צוקער אויף שבת הייסט מאַכן אַ כּלי און צי אַ כּזית איז דער גרייס פון אַ מילגראָם אָדער אַ מעלאָן אָבער אַז מען דאַרף זיך צוגאַרטלען ווען מען זעצט זיך אַריין אין אַ קאַר איז צו שווער אַריינצוגיין אין אונזערע קאַרפּן קעפּ.

דאָס איז נאָר ביי פּשוטי עם. ווען עס קומט צו רביס איז אַ גאַנץ באַזונדערע מסכת. לפני מלכים יתיצב. מאן מלכי רבנן. מלך פורץ גדר. וויבאַלד זיי וואַרטן נישט אין אַ רייע ביי די פּאַספּאָרטן, גייען נישט אין מקוה מיטן עולם און קענען זיך אָנרוקן צי אַ דינער מיט אַ מנין הינטער זייערע בענקל שכן דרך בני מלכים לעמוד איז אַריין אַ דמיון אין קאָפּ אַז זיי זענען אָנטאָטשעבעלס. אפילו פון די חוקים פון גראַוויטי זענען זיי פטור ווייל די בייכלעך זייערע האָבן זיי אויך געירשנט. די שיסטערס און שניידערס פאַר זיי איז געמאַכט אַ דין תורה אָבער די צדיקים זייערע כּוח איז ביד חזקה ובזרוע נטויה.
מיר זענען רעלאַטיוו ווייניק און על פי רוב איז דער וועלט נישט צופיל אינטערסירט ממילא רעדן מיר זיך איין אַז אונזער גמרא קאָפּ איז דער והיא שעמדה. ווי דער גולם וואָס איז אַרומגעלאָפן אין שטאָט מיט אַ במדבר חומש און געזאָגט עס איז בראשית און זיך געפרייט אַז ער האָט אויסגענאַרט דער גאַנצער שטאָט. קומט אָבער פאָר עפּעס אַ מעשה צי מען פּראָטעסטירט פאַר געוואַלדיקערס, צי מען מאַכט זיך משוגע איבער אַ בילד פון אַ פרוי, צי מען וויל פאַרברענען אַ גאַנצע משפּחה און עס שטעלט זיך אויס ואת ערום ועריה. נישט נאָר מיר האָבן נישט וואָס צו פאַרקויפן נאָר מיר קענען זיך קוים אויפעפענען דאָס מויל אָן צו זיין ללעג ולקלס. און אַלץ ווייל דער וועלט וויל אונז נישט פאַרשטיין. נאָר וואָס דען, זאָל דער וועלט מוחל זיין אַראָפּקומען קיין ברוקלין אָדער ניו סקווער און צוקוקן ביים מלמד דרדקי ווי ער לערנט שנים אוחזין בטלית וועלן זיי שוין אַלע איינזען אַז מי כּעמך ישראל.

נאָך איין נקודה און איבער דעם זאָלן זיי מיר באַשטיינערן: עס איז נישט אַ גרויסע חילוק צווישן דער טיפוש וואָס האָט זיך געשטעלט פאַר די פאָטאָגראַפירער און אויסגערופן אַז ער וווינט נישט אין אַמעריקע נאָר אין דזולאַנד און צווישן דער אַנדערע תנא קמא וואָס האָט זיך אויפגעשטעלט פאַר דער וועלט אַז אונזערע היסטאָריע פון פיר טויזענט יאָר געבט אונז רעכטן איבער אַנדערע און ווייל אברהם האָט שרהן באַהאַלטן אין אַ קאַסטן קענען מיר ווייזן אַ פייג פאַרן וועלט. היינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגלה. די נפקא מינה איז גאַנץ קליין צווישן דער מבין אויפן אַראַבער אַז מיט זיי העלפט נאָר כּוח און מיין מלמד וואָס האָט געזאָגט אויף די שוואַכערע קינדער אַז נאָר צו אַ שטעקן פאַרשטיין זיי. און דער וואָס וויל מיר באַשולדיקן מיט זעלבסט האַס זאָל מיר מוחל זיין ווייזן אין די צייטונגן וואָס פליסן איבער מיט אהבת ישראל אויף וועלכן זייט נומער ווערט באַריכטעט דער פּריוו אומצוברענגן אַ גאַנצע משפּחה פון היימישע יידן.

מיר זענען נעבעך די גרעסטע קרבנות פון אונזערע אייגענע היסטאָריע. דער גוי איז אַ פערד און מיר זענען די חכמים מחוכמים. בשעת ווען זייערע זיידעס האָבן זיך געוואַרעמט אַרום אַ פייער אין אַ הייל זענען שוין אונזערע עלטע באַבעס געגאַנגן רבינו תם תפילין. נאָר מיר ווייסן פון יושר און בלויז אונזערע געזעצן זענען ומשפטים בל ידעום מה שאין כּן טעות עכּו”ם מותר. דער וועלט האָט אונז פיינט און אַז שוין דען שוין. אונז טאָר מען נישט אָנרירן כּמלא נימה אָבער פאַר אַנדערע איז לנכרי תשיך. מיר האָבן אַ מדינה ומי יאמר לו מה יעשה. ובכן מיר האָבן אויך אַ שטעטל און אַז דו ווילסט מאַכן אַ מנין ביסטו חייב מיתה ווייל אַז עס געפעלט דיר נישט פּאַק דיר די געפּעק און ווער נעלם.

אַ דאַנק אַזאַ סאָרט גערעדעריי וווינען מיר מער נישט אין דער שאָטן פון די קאַרפּאַטישע בערג נאָר אין מערב לענדער וווּ מען לאָזט אונז זיין נאָך מער יידיש ווי עס האָט זיך אפילו געחלומט אויף באַרג סיני. דער אָ עודף איז אָבער אונזער גרעסטער דעפיציט. נחזיק טובה להפעדס אַז עס איז נאָך דאָ עמעצער פון וועם די כוליגאַנעס האָבן מורא. אין דער זעלבסטשטענדיקער ישראל איז דאָס נעבעך אויך נישט דאָ און טאַקע פאַרדעם איז זייערע עקסיסטענציעלע פּראָבלעם נישט די אַראַבער און פּאַליסטינענדער נאָר דבר ה’ ותורתו.

לאָמיר מסיים זיין מיט אַ חז”ל. על מה אבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחלה וסוף. ווייל אַז מען ווייסט נישט וווּ די תורה הייבט זיך אָן און ווען זי ענדיקט זיך קען דער לאַנד נישט האָבן אַ קיום.

Monday, May 30, 2011

Recap

The following is an article from one of my favorite bloggers, he sums up the kedisha in New Square. There are plenty of more great articles he wrote about this episode. Enjoy it all at http://katlekanye.blogspot.com/


כי תצא אש ומצאה שקצים

שבת קודש פר’ בחוקותי

בשבת פר' בחוקותי נכנס רבינו לסעודת רעוא דרעווין ופניו בוערות כלפיד אש. בדברי תורה פתח רבינו בדב"ק על הפסוק ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד ותמה הלא כשיגמרו לאפות הלחם יצאו כולם לרחובות העיר ומחמת הדוחק יכול להיות שילכו על הצד השני של האנשים והוא משום יהרג ואל יעבור הרחוב ואיך יאפו העשר נשים לחם הלא טוב יותר שיתמוטטו ברעב ולא יעברו על גזירת השטעטל? ועוד אם יהיה בזמן מנחה יכולים לבא לעשות
מנין מי' נשים בבית פרטי ולא בהווייבער שיל של הבית מדרש?

ותירץ שהפירוש שכל הבית תשרף באש כ"כ גדולה שראוי לאפות בה עשר נשים עם לחמיהם שכידוע רומז על הבני בית כפירוש רש"י על קראן לו ויאכל לחם ואם אינו ענין להנשים מכיון שכבר כתוב ואפו עשר נשים תנהו ענין לעולליהם ויונקיהם שגם הם בכלל. והוסיף רבינו שהקב"ה יעשה נקמה בצוררי ישראל ויסלק אותם מהעולם. און רבינו האָט צוגעלייגט במתק לשונו ושרף את הפרה לעיניו די קי דארף מען פארברענען ותהי למופת. (ואחרי מה שאמר בפרשת קדושים על מפני שיבה תקום רמזו גדולי החסידים שעוד צורר ישראל בוודאי ינחל מפלה בשבוע זו. וניבאו ולא ידעו מה ניבאו שתלה קללתו באחרים.)

מוצש”ק פר’ בחוקותי – ל”ג בעומר

במוצאי שבת קודש בירך רבינו בורא מאורי האש בכוונות עצומות ולאחר הבדלה קרא לנערו משרתו שאול השוכב בחיקה של הרבנית מפני מעשה שהיה. שפעם אמר רבינו להרבנית ועל הארץ הראך אישו הגדולה וענתה ואמרה איה גדולותיו ואיה כוח גבורותיו וכו’ וכבוד אלקים הסתר דבר. ומני אז החליטו החסידים על פי קבלה איש מפי איש מר’ נפתלי דיין שאינה ראויה למשכב של אותו צדיק ובלבלו משכבו וחללו יצועיו. ורבינו המוחל על עלבונו ושומע חרפתו ואינו משיב קרא לשאול באהבה רבה 'שאול בחיר ה'' וכבדו ללטף עפעפי עיניו מיין הבדלה. וכידוע רבינו מחבב מאד אלו בלי חתימת זקן כמו הרבני ר' בן ציון דונער ע"ה ולהבחל"ח החסידה מאומות העולם מרת
ה. קלינטאן הי"ו

לאחר שהכינו המדורה כרך רבינו את ידיו בנייר אשר יצר שנחתך בליל ניטל ונגנז לאותה שעת רחמים ורצון  ועל הנייר כרך מגבת כדרכו בקודש והדליק המדורה על ידי זריקת חמשה בקבוקי מאלאטאוו שכידוע הקפידו מאד על זה רבותינו הקדושים כאות הכרת טובה ותשואות חן על עצת מאלאטאוו וסיעתו איך לרדות ולמשול על עם קשה עורף. ובלאו הכי בוודאי היו נותנים עיניהם בו ומיד נשרף.

בשירת בר יוחאי אור היקוד הם יוקדים ממש נזדעזעו אמות הבנין ונתקיים ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. וזקני החסידים מסרו שאפילו בכתבי ר' משה גבאי לא נמצא רשימה ממעמד כזו ואפילו דגי הים היו מספרים כבוד רבינו אילו יכלו לדבר. ונס גדול היה שם שהלבנה לא היתה מכוסה בעננים והסתכלו מפני קדשו של רבינו להירח וחוזר חלילה ונראה בעליל שפניו כפני הלבנה. לאחר כן צוה ר' ישעיה לקבל נזיפה מרבינו שמכיון שאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא ופני משה כפני חמה וחלילה לומר שפניו של רבינו מאירות רק בלילה ולא ביום ובפרט שעומד על המשמר בעינא פקיחא יומם ולילה לא ישבות וכנאמר אצל דוד ויכם מהנשף עד הערב למחרת.

יום א’ במדבר

ביום א' כשוב דוד מהכות את הפלישתי והגיעה הבשורה ששאול באחת ולא עלתה לו וכמעט שלא פרחה נשמתו ועוד נשמתו בו נענע רבינו בראשו הטהור ואמר שהוא אשם תלוי וחייו תלויים ועומדים אם לחיים אם למיתה. כי הנה כמורד ביד רבינו שברצותו שורפו וברצותו הורגו ועוד ינצחו האראלים את המצוקים. והפטיר רבינו ער איז דאָך אַ קרבן און עס שטייט על כל קרבנך תקריב מלח און בפרט אין סקווירא איז אַן ענין צוצוגיסן זאלץ.

יום ב' במדבר

ביום ב' הפטיר הבעל תפלה השיר של יום הוא ינהגנו על מות וכידוע מנהג קהלתנו לומר ב' הנסחאות על-מות ועלמות כי הא בהא תליא כי רבינו ינהגנו עולמית אך ורק אם מוכנים להמית. וכל העם פצחו בשירה וברקידה על הניגון החדש באבוד רשעים רנה ואחר כך צוה רבינו להלחין ניגון על אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם בכדי לשיר על הלוייה
.
לאחה”צ הגיע לביתו נאוה קודש של רבינו הגרי"מ לאו רבה של תל אביב והנה תוכן השיחה:
אחר טעימה מן הענבים ומן התאנים ומן הרמונים דברו באריכות בסוגית אשו משום חציו וכבר ידועים הדברים ואכמ"ל. והעלה רבינו חיוך על שפתיו הטהורות ואמר שאפשר לפרש בזה מטבע של אש הראה למשה. שידועים דברי הנועם אלימלך זצ"ל שאש מחמם ואש שורף כי דוקא למשה שהוא הצדיק בכל דור ודור הראה מטבע של אש שהוא יודע מתי לחמם ומתי לשרוף כי החיות הקודש הם תמיד אצל השרפים. וזה אשו משום ממונו כי הצדיק אינו מסתכל בצורתא דזוזא (עיין פסחים ק"ד ע"א) וחנינא בני די לו בקב חרובין וכל תכלית של ממונו היא שבני ישראל יחממו לאורו וישרפו בגחלתו. וזה גם פירוש כל ששמירתן עליך ודרכן להזיק שמרמז להצדיקים ששמירתן על כלל ישראל שמחוייבים לפרנסם ודרכן להזיק כדלעיל

יום ג' ויום ד' במדבר

רבינו הלך אַוואָ"ל
(AWOL)
 וחפוי ראש כי נחבא הוא אל הכלים ולא ידע איש מקום מחבואו
יום ה' במדבר
לדוד בשנותו את טעמו ורבינו חילק לעקך מלחם עוני
(humble pie)
  ואמר יאכלו ענבים וישבעו ובירך אחריו על העץ ועל פרי העץ. אח"כ פתח ואמר על העגמת נפש שנגרם לו על שידינו לא שפכו הדם הזה ונשאר בחיים חיותו והיה לו לדאבון נפש. והוסיף הממלל רברבן שמאז ומתמיד היתה דרכה של סקווירא דרכיה דרכי נועם ועל אף שבעבר היה עת לעשות בפרט מכיון שעשה של הוצא את המקלל דוחה לא תעשה של לא תרצח אולם משום דרכי שלום אל נא אחי תרעו וכנאמר שם הוציאם עלינו ונדעה אותם מלשון וידע בהם אנשי סוכות. אח"כ שאל רבינו לר' ישעיה שליט"א על מקום הנחת הפּאַספּאָרטן

כדי לשמח לבו הנשבר עם פקודי ה' ישרים דרוש דרש רבינו בסוגית אין שליח לדבר עבירה שנאמר ואותו הרגת בחרב בני עמי כידוע. ואם תמצי לומר דברי הרב ודברי רבינו דברי מי שומעים. ולעג עליו אפיקורס אחד שר"י עפרא לפומיה כי הרי ידועים דברי הקצות ששליחות הוי רק בפעולה ואין שליחות בהעדר פעולה. ואם כן מכיון שלא היה פעולה וחלות של מיתה הרי אין בזה תורת שליחות כלל וכלל. ולא ידע כי דברי הקצות הם מסטרא אחרא ורבינו מוכן לפשוט צוארו ולמות עצמו באוהלו של איי רייקערס מקום אשר אסירי המלך אסורים מאשר לסמוך על היתר של הקצות. (וממש להפליא גודל ענוותנותו של רבינו שהרי ידועים הדברים שלא עלתה בידו של שאול בכדי שחלילה לא ישירו הנשים המשחקות ר"ל שהכה דוד באלפיו ושאול ברבבותיו. ואף על פי כן סובל רבינו בצרתן של ישראל ומשתתף בצערן ומוכן להקריב עצמו נפש תחת נפש בפועל ממש.) ונתן רבינו עיניו בו ותיכף נעשה לגל של
עצמות. ובשעה שיצאו דברי אלקים חיים מפי רבינו ראו ממש שכל עוף הפורח עליו מיד נשרף.

ערב שבת קודש פר’ במדבר

לאחר המקוה כשרבינו חתך הצפרניים של בוהן רגליו נכנסה הרבנית ושאלה האם לתקן שידליקו הנרות חמש דקות מוקדמות כדי לעורר העם בתשובה מכיון שכנראה נצחו המצוקים ונשאר המורד בחיים. וגעה רבינו בבכיה עצומה ואמר בלשון קדשו 'וואָס וויל מען פון מיר האָבן? איך האָב אַוועק געגעבן מיין גאַנץ לעבן פאַר יידישע קינדער.' ונשקו הרבנית על מצחו והזכירה לפניו שאול בחיר ה' לרפואה שלמה.

Heart Breaking

The following is part of a discussion with Rabbi Rothenberg as he is resting in his bed in tremendous pain.

For those who don’t understand Yiddish , he basically says: Keep going to the Nursing home shul (outside of new Square), because the elderly and sick people in there, are looking forward to visitors and that’s all they got going for them.

He does not mention anything that was done to him, he shows no anger or badmouthing anyone and unlike the new Square leadership he is full of class and acts like a total professional.

You guys in new Square can take a lesson from this man and see what the definition of “manners” mean.I know what you are saying, “His lawyer told him what to do”, that is very possible but still he could’’ve still taken some cheap shots but instead chose the high road, unlike how you scumbags went on the offense from the very first second.

Shame on you again and again

Public Relations at its worst

The new-Square public relations propaganda has officially begun and I will expose to you their thinking and their typical “new-Square-Style” tactics.

Before we get to the PR tactics, let’s get some facts straight. New-Square has as of yet not made an official apology about this story to the media, to the family and to klal yisroel. They have not condemned this boy by name ONCE! They have not speciffacly mentioned this story to the point, the rabbi has mentioned it to a couple of 18-year-old boys and also not condemned it or spoke out about it, he merely mentioned that the sick people should get healed and we should be good citizens. (Mind you, this came 5 days later, after the Government announced that they want to interview him).

Bottom line, New-Square realized that in the media they are done, they have been exposed and no matter how they twist it, no one pays attention to them. So they started a new smear campaign. They are going to work on the “conscious” of the Jewish people, because that always works, and here it is:

David Twersky - Rabbi of  New Square
 They put out a letter appealing to the Jewish frum community, that if we don’t protect the Grand Rabbi of Square, this could be very dangerous to Jewish generations, because the government will intervene and no Rabbi will have a say in the future regarding Jewish rules and regulations.
Unfortunately, some in our community are very gullible and they take everything for face value, and New-Square is counting on that and hopes to get your pity and misguidance to cover up their regime. But let me explain how far their manipulation works. They will do anything and everything to undermine everything humanity stands for.

 Practicing religion in the USA has never been so easy and permitted since the creation of the world. You can practice and worship anything you feel like it. There are a million (L’havdil) different types of cults in the USA and no one says boo, as long as you don’t torch people, don’t burn people and don’t kill anyone.

STOP THE SCARE TACTICS and stop fantasizing. No one has ever bothered you from practicing your religion and they still are not bothering you of doing so. They just bother you when you try to kill a person for merely not praying in your shul. Don’t confuse the two, and don’t fake this big hysteria as you care for the existence of Jewish law. You are not fooling anyone, and no one is buying your bull-shit. You have gotten away with your NON-TORAH style of Nazi regime for years, this is not the first time New-Square has been in the news, and not even the 20th time, you have been making a chillul hashem for the past 10 years and now you pushed the envelope to far and you got caught. So don’t play the game as you are worried for Klal Yisroel BALONEY ON RYE! You are merely scared because they finally caught you and the feds are getting involved.

Ladies and gentleman, I beg you! Don’t believe a word this Germany-Style regime is trying to sell you. They could not care less about klal Yisroel, they could not care less about anything but to cover their asses. They have been working over that community for years, brainwashed them for decades, and been an Iranian-style regime ever since this rabbi took over the helm. They are guilty as charged, and it is high-time that the USA government protects these prisoners in that community.

I had the opportunity to speak with a couple of residence in New Square this past week, and it took me hours to convince that they are safe to talk with me, and when they were convinced they told me of the horror this community leadership has done to them.

The best thing that could happen is that the Federal government cleans house there and lets the people of New Square breath freely. They are living there just like the people under Saddam Hussein that used to praise him 24-7 and the minute he was killed; they all came out of the closet and told about years of torture and suffering.

Another thing they are trying to sell us is that we don’t understand the mentality of a 18 year old “Chassidishe boy” he didn’t really mean it, he just acted like a little kid out of loyalty to his Rabbi.
Are you kidding me? Is someone buying that? Do you think we are that naïve? Next time a 18-year-old boy sells drugs to your child or rapes your 17-year-old girl, please don’t make a big deal out of it, he is “only” a 18 year old boy not knowing exactly what he is doing.

I am asking you again and again, don’t let then get away with it, don’t buy their BS. They have been doing it all along and that’s how they get away with it always. ENOUGH IS ENOUGH!

It is our responsibility as Jewish people to protect these people in New Square that live under a Nazi-Style regime and are scared to speak up. Let’s protect them from this evil leadership and let’s keep this issue on the front-burner until Justice is completely served and the leaders that have tortured this community get what they deserve.

Sunday, May 29, 2011

PR Nightmare

The following is a clip of Rabbi Rottenberg of this past Purim, praying at the Shul outside New Square where he reads the Megilah.

This is the same Rabbi Rottenberg that the New Square regime wants you to believe does not daven, and did not say kadish after his father and wished upon bad kids and basically deserved to be burned.

The faces of the other people praying in this shul have been blocked for their protection. They are scared of retaliation from this SS regime (Who can blame them).As you saw from this video this is really a guy who does not want to daven and just went their to waste his times and no one in that shul wanted to daven they are all bums.

Shame on you New Square and as much you would like to twist this story in your favor and try to convince every one else that you are in the right, it won't work. You have been exposed and it is long long overdue

Thursday, May 26, 2011

How are the New-Square-leadership responding?

I would like to concentrate in this article on the responds and reaction of the new-Square leadership. What’s their position? What do they really think of what happened? Are they sorry? Are they scared? Are they worried? Are they happy? What do they say in private compared to what they say in public?
We have lots of inside information on leadership-meetings, but in order not to blow the cover of our “Inside informant” we will hold back with some stuff, and will only concentrate on some responses and reactions.
(I have posted a picture of the Uni-Bomber Saul Spitzer, so you can see the lechtige face of this murderer!

The scum - Shaul Spitzer
The Initial reaction
Within 24-Hours of this terrible tragedy, there were flyers all over town of New Square proclaiming that the man that was burned was not of the best quality. The main points of the letter were:

1.       He had marriage problems, his wife wanted to leave him, and only the community leaders saved the marriage years ago.
2.       The man is not really religious, he never cared what his kids look like, and there for his kids look the way they do (off the Chasidic way).
3.       While his father passed away, he did not say “Kadish” for his father and didn’t daven at all.
Before I even attempt to digest this garbage and explain the absolute bull shit of this leadership, may I just say: How dare you? How to you come across knocking a man when he is down? How dare you attempt (Of course it back fired) to cover your ass, by putting the spotlight on this man that is fighting for his life? Hey, I should not really expect better, it is New Square after all.
Let me concentrate on point #2 (The marriage problem point is complete hogwash. It is perfectly normal in every marriage that a couple will have a shaky time and a communication problem, and people go for help and work through it. In the secular world you actually go to therapy prior to the marriage as a precaution to communication).
First of all, the fact that Mr. and Mrs. Eilbaum don’t wear the Square'r garb is neither a bad thing nor a sign that they are not good observing Jews.  They live a kosher house and they are a Torah-Observing couple that decided to stay away from the upbringing they got in Square (Who can really blame them) and lead a different lifestyle.
I would dare to say that Mr. Eilbaum is a full Shomer Torah U’mitzvos and lead a much nicer life then plenty Chassidim that wear a hat, a long coat and even “Boots”.
The even deeper problem here is how leadership thinks and reacts. Instead of reacting with a condemn letter and asking all the students to do a 24-hour tehillim marathon, they were able to come up with this letter as their first response! Unreal! Unbelievable! Unimaginable!
Their first reaction was not to worry about the victim (five days later It still is not)or to make sure that the victim gets good doctors, good service and that the victims son get emotional help and therapy. Instead, they want you to know that he had marriage problems and his kids are not wearing the “Square L’vish”.

The Second reaction
There was NO second reaction. While Jews all over the world requested their congregants to say tehillim and to pray for Mr. Rothenberg, in New-Square though, that was not the case. The silence was deafening and ear splitting. Not once did you care what will happen to the victim, all you worried about is - Is the Rabbi in trouble? How do we do damage-control? How do we force our residence not to talk about it? You guys have not changed a bit and never will change.

I also wonder who put up the 300,000 dollars for Shaul Spitzer in such quick order? When the Judge demanded 300k bail for this murderer Spitzer, it took less than one hour and the bailiff received 300,000 dollars in cash and Bank checks.  Hmmmmmm, I wonder who put up that money, since he acted on his own.

I want to give special thanks for the former New-Square resident Mr. Lipa for having the decency to go visit Mr. Rothenberg and giving him support and courage. Rabbi Twersky, it would be nice if you show some manners

 

Wednesday, May 25, 2011

New-Square at its best

BREAKING NEWS – EXCLUSIVE.

We have just received a confirmation from a high-ranking official on the condition of anonymity, that there is a warrant issued for a very close relative to David Twersky YM”S. We cannot release any names yet, but the ball is rolling in the right direction B’Ezrat hashem


Oh my God, what a chillul hashem they are making. In the Jewish history, this incident definitely ranks in the top 5 disgraceful stories of ALL-TIME.

This idiot Shalom Sofer didn’t help the issue either. What an absolute moron of a human that creature is.

Watch this first video of the brainwashed scumbag and then watch the 2nd and 3rd videos to see how this brave woman Mrs. Ruth Rottenberg,and her son and Son-in-law courageously speak to the media and recall the pain they are suffering in this Soviet-Union village called New Square.

Bravo to the kids of the victim for their brave stance standing up to this Nazi regime. The good news is that the rabbi will be personally interviewed by the Feds very soon

We also have confirmation from a reliable source that the USA Government have received over 4,000 calls so far requesting that they get involved and help clean up the filth in that despicable community.ברוך אתה ה' אלוהינו ........שלא עשני סקווירא

Ladies and Gentleman,
The following is the number of the Federal Government in the Southern District (1-877-363-4723). Please use it to request the full Federal resources to investigate David twersky (AKA Squarer Rabbi) and his blind followers.
Request your government to turn over every stone and to do an unbiased examination of the nazi-Style tactics by the Square regime.
Before you make this phone call, be aware of the following 2 points.
1.       This is a secure Government hotline, you don’t have to give your name or info, and don’t be intimidated by any New Square official. You are a USA citizen not a NEW Square citizen. The Government has an obligation to keep you safe and must follow up your complaints.
2.       This is not a “Va’ad Hatznius” hotline. This is a Federal government line. Don’t risk it by making phoney calls and statements which you might regret later. In other words: To you “Square chamoirem” that want to educate the Feds how holy your rabbi is, don’t do it and don’t think you’re calling bank leumi and yell in the phone  Shame on you Zionist!  Use your brains.
Make a stand and demand from your federal government that they should get involved, investigate it and protect you. Request that rabbi Twersky should get treated like an ordinary citizen with no golden gloves! If you know of any wrong-doing or involvement by your NEW Square officials, don’t hesitate and tell your government about it.
May God help us all, watch over us and help us to rid ourselves of these Twersky’s YM”S and all extreme Taliban-style molesters, abusers and capos.

So pathetic – it’s scary

All my dear readers know that I am a Chassidic Jew that lives in the Williamsburg section of Brooklyn, NY. The only reason I am “anonymous” is because I am scared for my life, my children’s life and for the lash back and retaliation I will get from the “community”.

The “New Square Terror” story confirmed my fears and proved to me that indeed my concerns are real and we are dealing with the most extreme “Jewish Taliban” group, and nothing is off limits. The fact that Rabbi Nuchem was shot in the head years back, was proof that we are dealing with the filthiest and lowest scum on earth, but this incident actually sealed the deal.
I must repeat this point again and again! God bless Rabbi Nuchem for all he does! From the bottom of my heart, I wonder out aloud, where does this holy man get the energy, the guts and motivation to go on with his holy war? Where does a man get the inspiration to do this NON-STOP every single day? Where does a man get the strength to stand up to death threats and to the abuse that he receives EVERY SINGLE DAY?
I had the honor – not too long ago - of following Rabbi Nuchem for a couple of days and accompany him on some of his missions. Ladies and gentleman, I just don’t know how he does it, don’t know how a human being from flesh and blood has the energy to NEVER GIVE UP. I posed the question to the Rabbi himself, and he - so nonchalant - told me “What can I do, I want a clean community – I am fighting for the future generations”
We have all started a new job in our lives, we have all started new projects in our lives, and human nature gets you excited for the first couple of weeks, and then you calm down and reality hits, and your exciting project is either forgotten or become a burden on you. NOT RABBI NUCHEM! He wakes up every morning and goes to work FOR US as this is his first day on a new job.
Just to give you an example! This week alone, the rabbi drove up to Canada on Sunday was there for a day, and came back on Monday night (Did not get a penny for this trip, he did it to help out a community with a mikvah) Tuesday he drove up to Albany to attend a meeting regarding the Gay-Marriage-law (No other prominent rabbi was there to voice his displeasure with the pending law – Did not get money for this trip either) Today he met with federal prosecutors regarding issues with the Lebowits case, and afterwards drove up to meet people regarding the New-Square incident.
I want you to read the following article - taken from www.loHud.com  as they reported from the press conference – and then I will continue with my explanation of the issue
New Square burn victim's family shouted down at press conference
NEW SQUARE — A press conference held today by family members of a man badly burned in an arson attack turned into a shouting match when a village man called the family's lawyer an anti-Semite for going against the grand rabbi.
At the press conference held in front of Aron Rottenberg's Truman Avenue home, attorney Michael Sussman said the 43-year-old plumber was targeted with protests by the village Hasidic Jewish community's leadership for not praying in grand rabbi David Twersky's synagogue . Sussman called for state and federal investigations into the arson attack Sunday that left Rottenberg severly burned.
Rottenberg's son Jacob, 21, said he had spent the evening of the attack nervously watching the security camera he had installed a week earlier after threatening phone calls.
Jacob Rottenberg said the suspect, Shaul Spitzer, 18, of Adams Lane, had approached the home wearing a scarf over his face. The two men were injured when Rottenberg tried to remove the scarf.
Aron Rottenberg's son-in-law, Moshe Elbaum, was interrupted several times at the press conference by village resident Shulem Sofar.
Sofar refuted the family's claims and during a heated exchange said Sussman was "anti-semitic ." When Elbaum asked what his father-in-law had done wrong, Shulem replied: "It's the wrong thing to do against the rabbi."
Aron Rottenberg suffered third-degree burns across 50 percent of his body during Sunday's attack. He underwent skin grafts Tuesday at the Westchester Medical Center.
Ramapo police charged Spitzer with felony counts second-degree attempted murder, first-degree attempted arson and first-degree assault.
Spitzer, who worked in the grand rabbi's house and is a cousin of the village deputy mayor, was released Tuesday evening from custody after his family and community members posted $300,000 bail.
They posted cash and a bank check with the court, District Attorney Thomas Zugibe said today. Zugibe said the case will be brought before the grand jury.
He remains in the Cornell Medical Center burn unit in Manhattan for severe burns on his hands and arms he suffered during the attack.
Ladies and gentleman, I think the article speaks for itself. The lawyer was interrupted multiple times and quote " you are an anti-Semite" and by "It's the wrong thing to do against the rabbi."
Are these people stupid, dumb or great actors? Are they for real? Are they that brainwashed in thinking that the right thing was done here? Are you kidding me?
What the hell is going on here? What has happened to us? WHERE THE HELL IS ONE SINGLE RABBI THREE DAYS AFTER THIS GERMAN-NAZI-STYLE EVENT? Why is no one speaking out against violence? I know they are busy with Iris’s store on Lee Ave that’s selling wigs and make-up for the ladies, and I respect the fact that that is way more important than the New-Square debacle!
Rabbi nuchem, promise us you will never give up your fight or we are done! There is no doubt in me that one day you will lose your life for your cause  and I am asking you to sacrifice a lot for your cause, but Rabbi, KLAL YISROEL needs you in the worst possible way. There is no one left if you don’t speak out. Let me repeat, there was an attempted murder in out Chassidic community, and there is no Rabbi to be found? What else can I say? What else can ANYONE say?

Tuesday, May 24, 2011

New Square you did it!

Records are meant to be broken! When a baseball player hits in 70 consecutive games, they congratulate him and wait for 20 years until someone hits in 71 games. Some records though are not expected to be broken. For example: There is one pitcher that pitched back-to-back no hitters, and the professional sports writers predict that no one will ever ever pitch THREE  consecutive no-hitters, it’s just too hard!
Ladies and gentleman, it is well known in the entire world that Jews (Especially Religious Jews) live a sheltered life, a Torah life and have special values. Along with special values, there are always unfortunate incidents that are violations of our laws, and people understand that these things happen and there are always bad apples in a community and it does not reflect badly on an entire community.
The only exception to the rule is two things.
1.  Murder 2. Pedophilia
Murder and pedophilia are two crimes that does not receive any mercy from anyone in the world and there is absolute no if’s and’s or But’s! When someone is arrested for stealing from the Government, he gets another chance. When someone is arrested for any kind of crime, he gets a chance to make amend and to prove that it was a “mistake” and he will be an abiding citizen from now on. But when someone rapes and molests a child or he / she murder someone, there are no second chances; it’s ONE STRIKE AND YOU ARE OUT!
Since the beginning of times, those where the true sign of a religious Jew. No one was ever scared of a Jewish man (even a crook) that he will murder him or rape him. They might have not trusted him with money or business dealings, but they drew the line and knew that a Jewish block is a safe block and a jewish heart is a generous and humane soul and when you are lost anywhere in the world and you see a Jewish man, you can safely walk over to him and ask for help. When you are stuck on the highway, you are scared when a person stops, thinking: Who knows if he will kill me or hurt me. But when a Jewish man stops on the highway, you are thrilled to pieces.
CONGRATULATIONS NEW SQUARE for taking these away from us as well! You have broken the record and you will forever be credited with it! New Square specializes in the above two characters. Murder and Pedophilia. Well done boys, you should be proud that you broke the barrier, cut the thick red ribbon and now we have no character to our existence.  We are now as the rest of the world.
Hooray to us!

Sunday, May 22, 2011

Nuchem Rosenberg, stop making a chilul hashem!

Attention all rabbis, please make sure that someone talks to Nuchem Rosenberg about the big chillul hashem he creates. If not for Nuchem, this community would be perfect, and because of him there is a constant chillul hashem on the streets.

The above would be funny if the situation is not so sad! Once again there is news on Every radio station and newspaper coming from the molestation-community in New Square.  Read the following article that appears on the Journal news and shepp nachas!


NEW SQUARE — A Truman Avenue man suffered severe body burns early this morning when he fought off a village resident armed with an incendiary device during a fight involving a simmering religious controversy, Ramapo police said.

Ramapo police said they later arrested 18-year-old Shaul Spitzer of Adams Lane on felony counts of first-degree attempted arson and first-degree assault. He had serious burns to his hands and arms and has been hospitalized, police said.
Other charges are possible against Spitzer, including attempted murder or possibly murder if the victim dies at Westchester Medical Center in Valhalla, police said.
The victim, 43, whose name is being withheld by The Journal News, suffered third-degree burns to 50 percent of his body, police said.
Police said they are aware that the Truman Avenue family had been targeted before with violence and protests by religious zealots because the victim prayed outside the community's main synagogue used by the Skver Hasidic grand rabbi, the worldwide community's dynastic leader.
Police investigators said today that they have no evidence of any connection between today's attack at 4:12 a.m. and past incidents against the family and other dissidents in the community. The vacant upper floor of a Bush Lane house caught fire recently where another dissident family lived.
"I know there is a history there and we're aware of problems within the community," Ramapo Police Detective Lt. Mark Emma said today. "We have no evidence there is a connection. We're still investigating."
The Truman Avenue family installed surveillance cameras because of previous incidents.
Just after 4 a.m. today, a young man living in the Truman Avenue house woke his father up after hearing someone on the porch, police said. Four people were in the house.
The family members began watching a security camera monitor when they saw a man later identified as Spitzer throw something onto their rear deck, Emma said.
Emma said the item turned out to be a rag soaked in flammable liquid.
The father and a son went outside, where the father confronted Spitzer, Emma said.
"Somehow — we're not sure yet — the victim's clothes caught on fire," Emma said. "He has severe burns to his face, arms and chest."
The victim's son rolled his father on the ground to put out the flames, Emma said.
"The suspect fled the scene, but we were able to track him down" at 8:30 a.m., Emma said.
Rockland Paramedics Inc. and police found the victim sitting on the front steps of his house.
The suspect was taken to Nyack Hospital for the burns and later transferred to Cornell Medical Center in New York City, Emma said.
Ramapo police were later assisted by the Rockland Sheriff's Office Bureau of Criminal Investigation fie unit and the Rockland County Computer Crimes Unit.

Ladies and gentleman, I think enough is enough! The time has come to take the squarer rabbi YEMACH SHMOI and put him into prison forever and exterminate that whole shtetel. That whole community is not legally good and not halacha good. That community has created so much filth, rape, molestation, and now attempted murder.

Where are all the rabbis that are busy with rabbi Nuchem?  We know you have no guts and you are complete parrots and the Torah means shit to you, but where will you draw the line? When is enough, enough? Who will have the guts and stand up to this soviet-Union-Style regime and say stop it!

No wonder that community produces the worst of the worst in yiddishkeit! No wonder that the square community by far has the most abortions by 15 year old girls! No wonder that community does not have success with any of the young kids over there. Its starts with the Rabbi, he is a scum low life that was given the position of being a rabbi solely on the fact that his flesh and blood is the sperm of the old Rabbi! The man is a low life, his followers are low lives and the community is one big piece of filth

Raboisai its time to put the squarer rabbi and his Chassidim YEMACH SHMOM in cheirem! It’s time to bring in the FBI and arrest every individual in that shtetel, its time for some rabbi in our community to have the balls and speak out about it.

Raboisai our community has become a joke and laughing stock! There is not one rabbi with the BALLS (Yes I said balls) to stick up for anything good! What the hell is going on over here? What the FUCK (Once again I said FUCK) is happening to us? We are worse than the worst Taliban community in the universe. GOD is embarrassed with us. Don’t think that we are something, we are not! We are garbage! Our TORAH is worthless, if we can’t have decency in our lives! I am disgusted being a Jew!  Yes I said it!  You don’t like it, TOO DAMN BAD!

Where are our leaders?  Where are your guts to make a KOL KOREH against Squarere terror rabbi YEMACH SHMOI?  WOW you made one against Nuchem Rosenberg, that was real guts. You rabbis will burn in hell forever; you are gutless, worthless, scum and garbage.

Have you ever made one move that was necessary in the community? Have you ever taken one controversial decision in your life? Have you ever done right by our community? The answer is NO! shame on you shame on you shame on you!

Rabbi Nuchem Rosenberg is the only man with GUTS, and the only man that is not afraid what the public thinks, rather worried what the Ribono Shel oilem thinks!

We are a disgrace to society! How the hell do we even think that we are special? How the fuck do we even believe we are Gods children? We are not! We are living one big lie!

You fight Rabbi Nuchem for one reason, so they forget about you I am sickened with our community!


The Lebowitz PR firm in full swing

I have in my hand, Black-on-white evidence that the off-springs of the mega-menuvel Baruch lebowitz, have contacted Joe Levin and bartered with him to post an article against Rabbi Nuchem Shlit”a.
Under normal circumstances, I would not even lower myself to discuss it or even pay attention to it, but I decided to respond to it and show you what they call Das-Torah and what they don’t. They play the public like fools and are still under the illusion that people will buy their crap and people will somehow think that their convicted-molester father is entirely innocent.
Let’s get to it, and see what their strategy is and what their tactics are and why they are putting themselves into a deeper hole every single day.
Let’s back track for a minute and recap where we are standing now. Their precious hero Baruch Lebowitz was convicted in a court of law of molesting little boys and received 32 years in prison. Why did he receive such a harsh punishment? For one reason! He played the Judge for a fool. He played the court for a fool. He ended up playing himself for a fool.
Just a month ago, his lawyers got him a 120-Day furlough on grounds of tempering with a witness. (I will not get into this particular story right now, since there is going to be major breaking news regarding this whole arrest and regarding the behind-the-scene politics that happened.
Common sense would dictate that after such a miserable approach to the original trial that the Lebowitz group would finally understand that their approach was wrong and you can’t fight the system with lies and fabricated stories. They should also realize that when you are caught with a crime, you say “I am Sorry” and cut your losses.
We have also reliable sources that confirm to us that within the Lebowitz family itself, there is a conflict among kids of the molester and the brothers of the molester. The brothers of Baruch are not very happy with the advice that Baruch Lebowitz got from his kids. They recognize that Baruch should’ve pleaded guilty and said sorry and this would’ve been long over with.
The kids however, are still strong, naïve and steadfast and keep telling the father to not waiver anything and keep denying everything.
Why are they so persistent about it? Why do they keep fighting so much, knowing that the other way around would’ve only gotten  him 3 years and now that are dealing with 32 years? Very simple! They could not care less if their father sits in jail for 80 years, they are more worried with their own prestige in the community and after all they are typical “lebowitzes” and they rather have their father rot in prison for 32 years and still deny it, than plead guilty and only do 3 years in prison. This is a mentality that makes no sense, unless you know how a Lebowits thinks.
However, they just realized another major problem. Their father is out of prison for 120 days, and they tried to hype up the community “Look, he is out, he is not guilty” or “See, we told you he is innocent” and NO ONE BUYS IT! The first day everyone was excited, but it quickly went away, and the community is going back to the same  as before “We know he is a molester, but 3 years is enough” and people didn’t change their mind because they always knew he is a chazir. So now the Lebowitz’s have a major problem on their hand. They don’t care if papa Lebowitz is out or not, they just don’t want to be known as the kids of the molester, and now all of a sudden after such hard work of getting him out – Millions of dollars for lawyers and attorneys, and STILL the community is not buying our Bull Shit! They can’t handle the pain!
So they have lowered themselves to even a lower step. They approached a site with the name “Tuches of the Tisch” and asked him to start posting garbage against Rabbi Nuchem. Here is the deal; the post is nothing new it is full of “we are endorsed by rabbi’s” which of course they don’t put up one name. It is also full with “Coming soon we will expose Rabbi Rosenberg” and of course they have been using the “Coming soon” for 2 years and it never comes. Obviously they have nothing on the holy Rabbi Nuchem, because there is nothing on him and they have been strictly talk even when they had the previous failed blog it was nothing but illussions and a whole lot of “Coming soon”
Interesting enough, this Joe Levin guy is following Rabbi Nuchems blog and the Awareness center blog for a while and has been reporting all kind of abuse in the community for a while and also been reporting a lot of stories that the community would not go for, however when someone with a couple of dollars approaches, it’s very easy to change style and blogs. What a joke that blog is.
The Lebowitz's are under the impression that one silly blog will show for the judges and lawyers that the community is not with rabbi Nuchem. What they don’t realize is that rabbi Nuchem has 40,000 listeners, followers, and thousands of support-phone-calls every single week. Furthermore they don’t realize that I myself have been contacted by two rabbis that signed that isolation against the rabbi and they told me ON-THE-RECORD that they regret it and they were uninformed at the time and just went on the word of a couple indviduals.
I hope they continue posting on that “Tuches-Of-The-tish blog” it makes my life much easier because they themselves destroy themselves and I don’t have to be busy with them. How cool is that, I was recently thinking: maybe I should write an article about Lebowitz and educate everyone about him? But we have God on our side and he made it easy for me, he had the Lebowits family themselves do it for me.
If anyone ever wondered if rabbi nuchem has “Siyata D’shmiya” from hashem, wonder no more. Only God can do it to have the family of the molester describe it themselves  do a better job than I could’ve ever done it.
I can’t wait to get the first comment telling me that it is clear that I am Rabbi Nuchem and what a terrible end I will have. Without even looking I know already that IP address from the sign store, and yes I promise I will post it, I love having interaction with you.

Sunday, May 15, 2011

Talk of the town

Day in and Day out I talk to my buddies in shul (they don’t know I am the author of this blog) and we keep bringing up rabbi Nuchem’s hotline and constantly the conversation ends with the following: “Nuchem is right after all” and “He talks to graphically but he is (leider) right”.
So I have a question to everyone! The fact is, He is right. The fact is, He has 40,000 listeners to his hotline every week. The fact is, he is the only one that protects the children in our community. The fact is, when a family finds out that their child was molested, they ALL end up by Rabbi Nuchem. No one else gives them the attention or even believes them. The fact is, that rabbi Nuchem has given up everything in this world for this cause. The fact is, he has not gotten and compensation or money for this holy work (Better yet, he has spent thousands of his own money for this cause).  The fact is, Deep down in our hearts we know that he is ONE MILLION PERCENT right.
So the big question is AD MUSAI?  How much longer will we be shut down by a couple community leaders and be scared to speak our mind? How long and at what price will we have to live a life where we can’t support a man that works for us. How much longer will we have this man pay a price for speaking the truth? How long will we drain his blood for no good reason? How can we walk into a shul and daven while we know that Rabbi Rosenberg does not have where to daven? How long are we going to look away at the other side?
Raboisai! We hear stories from 300 – 400 years ago, how Tzadikim were tortured by the community leaders and liaisons. History teaches us, that 200 years later we realized that these people were holy and pure and were tortured because they were teaching Gods word. Do you think this is any different? Do you think that the people against rabbi Nuchem are any better than the people who cursed and tortured the rabbi from מעזשביזש and the Baal Shem Tov (בעל שם טוב)? Do you think the Dirty-33 really signed against the Rabbi because they think this is the Torah way to do it or because two community leaders forced them to do it?
Raboisai! History will look back at our time and at this holy man as the savior of Klal Yisroel and as a holy man that stood up for the community like no one else was willing to do.  I honestly believe in my heart that Rabbi Yoel from Satmar had a much easier fight when he came to America, than Rabbi Nuchem has.
As I told you in a previous post, we are in the process of throwing the cheirem back on the dirty 33 next week! I have been in touch with these 10 respected men and they are moving forward with full force and looking forward to the process. Unlike the first B-S cheirem, this one will be done with full Torah hashkafa and legitly by a minyan of 10 yiden that have not been influenced by some community liaison, but rather by the fact that they see the evil done to the holy Rabbi.
For those of you that laugh and think that this is a big joke, go ahead and think like that, but know this very well! THIS CHEIREM WILL WORK and the fallouts will be excruciating and painful. This 10 rabbis will stay anonymous and behind-the-scenes and the dirty 33 will not have where to run when the s**t hits the fan!
 Time is ticking and judgment day is sneaking up on us!

Monday, May 9, 2011

Our priorities are right-on

The following is a press release from every major web site put there. What an absolute shame and joke our community has become.

Molestation is no problem – a picture of Hillary Clinton is a problem.

Go ahead , read:

Hillary Clinton Removed From Situation Room

A Brooklyn-based Hasidic newspaper removed Secretary of State Hillary Clinton and another woman from the now-iconic photo of the Obama national security team watching the raid that killed Osama bin Laden from the White House Situation Room.

The original photo, taken as the raid was occurring, famously shows Clinton in the center of the room, with her hand over her mouth. But the newspaper Der Tzitung, described by the Jewish Week as "ultra-Orthodox," has a policy of never printing photos of women in its pages because it thinks they could be sexually suggestive. Thus, Clinton and counterterrorism director Audrey Tomason, who was seen standing at the back of the room, were removed from the picture.The blogger Failed Messiah was the first to notice the Photoshopping.

UPDATE: Der Tzitung sent a statement to the press, apologizing for altering the photo—which the White House had forbidden news outlets from doing—and explaining why they had removed Clinton and Tomason.

“In accord with our religious beliefs, we do not publish photos of women, which in no way relegates them to a lower status," the statement said in part. "... Because of laws of modesty, we are not allowed to publish pictures of women, and we regret if this gives an impression of disparaging to women, which is certainly never our intention. We apologize if this was seen as offensive.”

Friday, May 6, 2011

The clock is ticking.

It is no secret that molestations and rape in our community has been going on for the past 50 years without any interference. The molesters had an open field and an open range. There was no shame into it, there was no embarrassment to be a molester and you were able to be a molester and still be a “respected” community member.

There is also no secret that Rabbi nuchem accomplished in 2 years, what no one was willing to do in the last 50 years. He came out with the facts, he exposed the hypocrisy, and he took on “head-on” with the biggest sharks in our community.

Common sense indicates, that rabbi Nuchem should’ve had a street named after him or at least, given a plaque to recognize his bravery.  But instead, we all know what he got. He got a bullet in his head, and a life of suffering.

I have taken it upon myself to right the wrong and to fix the insincerity and disgrace thrown upon this hero.

I have compiled, arranged and signed up ten respected people in the community and off-the-record deliberated this disgrace.  All of them were in agreement that Rabbi Nuchem is a hero and he is the sole man responsible for a clean community.

On “Isru Chag Shavous” we are going to put in Cheirem all the people that signed the “Cheirem” against Rabbi Nuchem.

These 10 people are top-notch scholars that are dedicated to Torah and holiness. These are not just 10 bodies; these are 10 of the most respected people in the community and people that are unlike these rabbis’ that are being paid by the community and scared for their own skin. These are real top-notch Torah-observing  humans.

The facts will speak for itself. Chazal teach us and warn us the consequences of a man that is put in cheirem, they don’t end up very nicely. The mere fact that Rabbi Nuchem is striving and moving ahead is a testimony for itself that the Lag-lag cheirem is insignificant and worthless.  However the cheirem we are doing this coming Isru chag IY’H will HIT ITS SPOT!

Chazal teach us that we must warn before we punish. Let this be an official warning to these 33 “so-called-Rabbis” The game is over and time has come to stand behind your action.

You “Dirty-33” know full well that this cheirem was done with absolute no Torah authority or rightness.  We on the other hand will do this cheirem with full force and follow it to its core.

Listen up clearly dirty-33!

Unlike your toilet-paper-cheirem, this cheirem will hit the spot and when God punishes you and treats you the way he said he will treat people in your position, you will have nowhere to run! It will be too late, the cheirem will be sealed and delivered and you will not know where to turn. Keep laughing now, but it won’t be very funny for too much longer.

You have until Shavous to distance yourself from the dirty-33 and publicly announce your position! Time is running out and the clock is ticking